sklep internetowy BHP
Wybierz kategorię
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Ostatnio oglądane
Polityka prywatności
Polityka Prywatności obowiązująca od dnia 25/05/2018.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą CentralPoint Maja Wielgus. 
Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.
Opisane poniżej zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.
 
1Administrator danych
 
Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:
Maja Wielgus (prowadząca działalność pod nazwą Central Point Maja Wielgus), ul.Gliwicka 162, 42-600 Tarnowskie Góry NIP:6551841796
Mail: ado@central-point.pl
 
2Dane osobowe
 
Definicja zgodnie z art. 4 RODO:
„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej i możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
W szczególności przetwarzamy następujące dane:
a. imię, nazwisko, adres email, adres do kontaktu/wysyłki towaru, numer telefonu
b. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby.
 
 
3Podstawa i cel przetwarzania
 
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, w przypadku korzystania z usług Central Point wystąpią trzy z nich:
a.Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
b.Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;
c.Dobrowolna zgoda na działania marketingowe.
Może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów: zapisując się do naszego newslettera, zapisując się i uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Central Point oraz we współpracy z partnerami firmy, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez Central Point. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.
 
4Okres przetwarzania danych
 
4.1Dla danych przetwarzanych na podstawie:
 
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz
Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
 
4.2Dla danych przetwarzanych na podstawie:
 
Dobrowolnej zgody
Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.
 
5Przekazywanie danych
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a.Producenci lub dostawcy rozwiązań IT z których korzysta Central Point (np. producenci oprogramowania B2B/B2C)
d.Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. profesjonalne firmy kurierskie, które realizują wysyłkę zamówienia)
 
6Uprawnienia związane z faktem przetwarzania danych
 
6.1Dla danych przetwarzanych na podstawie:
 
Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz
Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a.Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b.Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c.Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e.Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f.Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres ado@central-point.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
 
6.2Dla danych przetwarzanych na podstawie:
 
Dobrowolnej zgody
Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a.Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b.Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c.Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e.Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
f.Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)
Użytkownik może zrealizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres ado@central-point.pl. Żądanie można złożyć również drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny administratora danych list polecony zawierający takie żądanie.
 
6.3Odpowiedź Administratora
 
Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań. (art.. 12 RODO)
 
6.4Skarga
 
Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego.

Uwaga!
Korzystamy z Google Analytics. 
Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie www - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. Skorzystaj z aplikacji Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Porównywarka
Wybierz produkty
do porównania
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
słowa, które bardzo lubimy:
BHP, chemia profesjonalna, spawalnictwo, artykuły BHP, buty robocze, Apteczki, Asekuracja przed upadkiem, Buty robocze, Drogi oddechowe ochrona, Ochrona głowy, Ochrona oczu, Ochrona słuchu, Ochrona twarzy, Odzież robocza, Rękawice robocze
© BHP Central-Point. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.